ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Scan 19

Στὸ ἱστολόγιό μας δημοσιεύουμε κείμενα ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς ἤ ἰδεολογικῆς τοποθετήσεως τοῦ συγγραφέως.

Γνώμονας καὶ κριτήριό μας ἀποτελοῦν ἀποκλειστικῶς ἡ προώθηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 

* Γιὰ τὶς διαφημίσεις τοῦ WordPress
Oἱ διαφημίσεις ποὺ (δυστυχῶς)  βλέπετε στὸ τέλος τῶν ἀναρτήσεων δὲν ἔχουν καμιὰ ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν θεματολογία τοῦ ἱστολογίου μας,  προέρχονται ἀπὸ τὸ WordPress καὶ δὲν ἀποφέρουν κανένα οἰκονομικὸ ὄφελος στὸ ιστολόγιό μας.