ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ!

Θέλουμε νὰ συγχαροῦμε δημοσίως τὸν Γιῶργο Καραμπελιὰ, ἐπικεφαλῆς τῆς παράταξης «Ἀθήνα γιὰ τὴν Ἑλλάδα», γιὰ τὴν ἐκλογή του στὸ δημοτικὸ συμβούλιο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Ὁ Γιῶργος Καραμπελιὰς εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴν ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες σταθερὴ καὶ ἐνεργὸ συμμετοχή του σὲ ὅλους τοὺς πολιτικούς, κοινωνικούς καὶ ἐθνικοὺς ἀγῶνες, καθὼς καὶ γιὰ τὸ ἐκτενὲς καὶ πολύπλευρο συγγραφικό του ἔργο. Ἡ ἐκλογή του ὡς δημοτικοῦ συμβούλου ἀποτελεῖ μιὰ ἐλάχιστη πολιτικὴ καὶ προσωπικὴ ἀναγνώριση γιὰ τὴν συμβολή του στους ἀγῶνες τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴν κοινωνική του ἀπελευθέρωση καὶ τὴν νέα ἐθνική του παλιγγενεσία.

Ὁ δημοτικὸς συνδυασμὸς «Ἀθήνα γιὰ Ἑλλάδα» πέτυχε μία σημαντικὴ πρώτη νίκη παρὰ τὴν πολιτικὴ πόλωση μεταξὺ κυβέρνησης καὶ ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης καὶ τὴν ἐλάχιστη προβολή ποὺ ἔτυχε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ. Ἡ πολιτική του πρόταση ἐπικεντρώνεται εὔστοχα σὲ ἕξι βασικὰ σημεῖα: πατριωτισμός, κοινωνικὴ δικαιοσύνη, περιβαλλοντικὴ προστασία, παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση, πολιτιστικὴ ἀναγέννηση, ἄμεση δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, ἀνέδειξε τὸ φλέγον μεταναστευτικὸ ζήτημα, μὲ τὶς γνωστὲς του συνέπειες, ποὺ ταλανίζει τὸν δῆμο τῆς Ἀθήνας καὶ ἀποτελεῖ τὸ σημαντικότερο πρόβλημα τῶν ἐγκλωβισμένων Ἑλλήνων τῶν λαϊκῶν συνοικιῶν τῆς πόλης ποὺ ἀντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τὴν ραγδαῖα φτωχοποίηση, την κατακόρυφη αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τὴν κάθετη ὑποβάθμιση τῆς ποιότητας ζωῆς.

Τὸ πολιτικὸ πρόταγμα ποὺ συνοψίζει τὸ γενικότερο πολιτικὸ ἐγχείρημα τοῦ Γιῶργου Καραμπελιά καὶ τοὺ κινήματος «Ἅρδην» τοῦ ὁποῖου ἠγεῖται εἶναι ὁ «δημοκρατικὸς πατριωτισμὸς» ὡς ἐναλλακτικὴ πολιτικὴ πρόταση ἀπἐναντι στὴν νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση καὶ τὸν ἐθνομηδενισμό.

Γνωρίζοντας τὸ ἦθος τοῦ Γιώργου Καραμπελιὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ ἔπακρο στὶς προσδοκίες τῶν ψηφοφόρων τοῦ συνδυασμοῦ του ἀλλὰ καὶ στὶς ἀνάγκες τῶν Ἑλλήνων δημοτῶν. Εὐχόμαστε στὸν ἴδιο καὶ στοὺς συνεργάτες του καλὴ ἐπιτυχία στὸ δύσκολο καὶ ἐλπιδοφόρο ἔργο τους.

ΥΓ: Πρὸς ἀποφυγὴν ἀναμενομένων παρεξηγήσεων δὲν εἴμαστε οὔτε μέλη οὔτε ὀπαδοὶ τοῦ Κινήματος «Ἄρδην», οὔτε συντασσόμαστε ὑποχρεωτικὰ μὲ τὶς θέσεις του. Ἁπλῶς, ὑποστηρίζουμε καὶ ἐπικροτοῦμε κάθε γνήσια ἑλληνικὴ πατριωτικὴ φωνὴ ἀνεξαρτήτως ἐπὶ μέρους ἰδεολογικῶν ἤ πολιτικῶν διαφωνιῶν.