ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ! ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!

Πέρα ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ζόφο ποὺ ἔχει σκεπάσει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων προβάλει σήμερα ἕνας Μεγάλος Ἥλιος. Ὁ Ἥλιος αὐτὸς λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ (ΑΟΖ). Εἶναι τὸ Μεγάλο Δῶρο τῆς Φύσης πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἡ Μεγάλη Λύση στὴν Οἰκονομικὴ Καταστροφὴ τῆς χώρας καὶ στὴν Ἀναγέννηση τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ἡ Μοναδικὴ Εὐκαιρία ποὺ ἀνοίγεται μπροστά μας γιὰ νὰ Ἀποτινάξουμε τὸν ζυγὸ τῆς Νέας Κατοχῆς ποὺ μᾶς ἔχει καταστήσει Ἀποικία Χρέους καὶ παρασιτικὴ ἀπόφυση τῆς Δύσης. Εἶναι τὸ Μεγάλο Ἐφαλτήριο τῆς οἰκονομικῆς μας Ἀνόρθωσης καὶ μπορεῖ νὰ γίνει ἡ Ἀφετηρία γιὰ τὴν Νέα Ἐθνική μας Παλιγγενεσία. Ὑπὸ ἕναν αὐστηρό ὅρο: ΝΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ!

Ἡ βάση γιὰ τὸ Ξεπέρασμα τῆς Κρίσης καὶ τὴν Οἰκονομικὴ Ἄνθιση τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ Τεράστιου Ὑποθαλάσσιου Ἐνεργειακοῦ Πλούτου τῆς ΑΟΖ. Καὶ εἰδικὰ τὰ χρυσοφόρα Κοιτάσματα Ὑδρογονανθράκων ποὺ βρίσκονται Νοτίως τῆς ΚΡΗΤΗΣ (στὴν «Λεκάνη τοῦ Ἡροδότου»).

Ἡ Ἀνακήρυξη καὶ ἡ Ἐκμετάλλευση τῆς ΑΟΖ καθιστοῦν τὴν Ἑλλάδα Ἐνεργειακὴ Πρωτεύουσα τῆς Μεσογείου καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα ὑδρογονανθράκων στὸν κόσμο. Οἱ Ὑπολογισμοὶ τῶν Μεγάλων Ἑταιρειῶν καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν Ἐμπειρογνωμόνων εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ λαμπρές:

3,5 Τρισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα Φυσικοῦ Ἀερίου

Ποὺ Ἰσοδυναμοῦν μὲ 437 δις Δολάρια τὰ Πρῶτα 25 χρόνια καὶ δημιουργοῦν μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια 300.000 νέες θέσεις ἐργασίας

Καθιστοῦν τὴν Εὐρώπη ἐνεργειακὰ αὐτάρκη τὸν 21ο αἰῶνα μέσω τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου: δηλαδὴ πρωτίστως τῆς Ἑλλαδικῆς καὶ Κυπριακῆς ΑΟΖ.

Τὸ Κλειδὶ γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ Ἀραβία τῆς Μεσογείου εἶναι ἡ Ἑνοποίηση τῆς Ἑλλαδικῆς καὶ Κυπριακῆς ΑΟΖ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ Ἄξονα Ἑλλάδα-Κύπρος-Ἱσραὴλ-Αἴγυπτος.

Τὸ Καθοριστικὸ Σημεῖο γιὰ τὴν Δημιουργία τῆς ΑΟΖ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι τὸ Καστελόριζο (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου).

Τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου εἶναι τὸ Μοναδικὸ Σημεῖο ποὺ ἑνώνει τὴν ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου.

Ἔτσι, τὸ Καστελόριζο ἀποτελεῖ τὴν Αἰχμὴ τοῦ Δόρατος τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ.

Ἀποτελεῖ, ταυτόχρονα τὸ Σημεῖο Κλειδὶ γιὰ τὴν ἔκταση τοῦ Σημαντικότερου Τμήματος τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ πλησίον τῆς Κρήτης γιατὶ ἡ ΑΟΖ τοῦ συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου ὁρίζει μία θαλάσσια περιοχὴ ποὺ εἶναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

Χωρὶς τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ ἑνοποιηθοῦν ἡ Ἑλλαδικὴ καὶ ἡ Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ ἡ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΙ μεγάλο μέρος τῆς χρυσοφόρας ΑΟΖ τῆς Κρήτης.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Τουρκία ΕΧΕΙ ΛΥΣΣΑΞΕΙ εἰδικὰ μὲ τὸ Καστελόριζο.

Ἡ Τουρκία γενικῶς δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξη ΑΟΖ στὸ Καστελόριζο, στὰ ἑλληνικὰ νησιά τοῦ Αἰγαίου, στὴν Κρήτη καὶ στὴν Κύπρο!

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ ἀνακήρυξη καὶ ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ ἑνοποίησή της μὲ τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου θέτουν τὴν Τουρκία στὸ περιθώριο τῆς Μεγάλης Γεωοικονομικῆς Ἀνακατάταξης στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ποὺ μετατρέπει Ἑλλάδα καὶ Κύπρο σὲ κυρίαρχες οἰκονομικὲς δυνάμεις στὴν περιοχή.

Ἡ Τουρκία, βέβαια, ἔχει ΑΟΖ, καὶ μάλιστα μεγάλη. Βρίσκεται στὴν Μαύρη Θάλασσα. Τὴν κατέκτησε μὲ τὶς Γενοκτονίες ποὺ διέπραξε εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῶν Ἀρμενίων!

Ἕνας ἐνδεδειγμένος τρόπος γιὰ νὰ ἀποκτήσει πρόσβαση ἡ Τουρκία στὰ κοιτάσματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου εἶναι νὰ ἀμφισβητήσει ἔμπρακτα τὴν ΑΟΖ τοῦ Καστελορίζου καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀπαιτήσει συνεκμετάλλευση. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας. Ἡ Τουρκία θὰ ἁπλώσει χέρι στὸ μισὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Θράκη. Θὰ βάλει χέρι σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο μὲ τὴν δημιουργία ἑνιαίου κράτους μὲ δύο κοινότητες. Κάθε πρόταση γιὰ Συνεκμετάλλευση τῆς Ἑλλαδικῆς καὶ Κυπριακῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Τουρκία εἶναι μία πρόταση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ κατάφωρη ἐνέργεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Οἱ διάφοροι καλοθελητὲς Ξένων Συμφερόντων μᾶς ζητοῦν νὰ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς εἰρήνης στὴν περιοχή.

Τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Ἐμᾶς τοὺς Ἴδιους. Οἱ Ἕλληνες σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο πρέπει νὰ διεκδικήσουν αὐτὸ που δικαιωματικὰ τοὺς ἀνήκει: τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ μάλιστα σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ ἐνέργεια ἔχει μετατραπεῖ στὸν σημαντικότερο φυσικὸ πόρο παγκοσμίως, γιατὶ χωρὶς αὐτὴν εἶναι ἀδύνατον νὰ λειτουργήσει ἕνα οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ βασίζεται στὴν μαζικὴ παραγωγή καὶ στὶς κλιμακούμενες καταναλωτικὲς ἀνάγκες ἑνὸς παγκόσμιου πληθυσμοῦ 7,5 δισεκατομμυρίων ποὺ αὐξάνεται ραγδαῖα. Ὁ 21ος αἰῶνας θὰ εἶναι ὁ αἰῶνας τῆς Μεγάλης Πλανητικῆς Διαμάχης γιὰ τὴν Κατανομὴ καὶ τὴν Ἀνακατανομὴ τῶν Παγκοσμίων Πόρων. Οἱ ὑδρογονάνθρακες καθιστοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ Προνομιακὸ Παίκτη σὲ αὐτὸν τὸν ἀνελέητο διεθνῆ ἀνταγωνισμό.

Τυχὸν ἀπώλεια τῶν ὑδρογονανθράκων δὲν σημαίνει ἁπλῶς ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ βρεθοῦν στὸ περιθώριο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων ἀλλὰ θὰ καταδικαστοῦν στὴν τελικὴ ἐξαφάνιση μέσω τῆς ραγδαίας Δημογραφικῆς Παρακμῆς ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς τῆς χώρας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ἐθνολογικῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ μέσω τῆς ὀργανωμένης μεταναστευτικῆς εἰσβολῆς ποὺ τὴν ἐκτρέφει ἡ δημογραφικὴ ἔκρηξη τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Ὁ Ἑλληνισμὸς στὸν 21ο αἰῶνα ΠΑΙΖΕΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ. Ἥ θὰ ἐπιβιώσουμε καὶ θὰ παραμείνουμε ἐνεργὰ ἐντὸς Ἱστορίας ἤ θὰ ἔχουμε τὴν τύχη τῶν ἱστορικῶν λαῶν ποὺ ἐξαφανίστηκαν στὴν πορεία τοῦ χρόνου. Ἥ θὰ παίζουμε τὸν ρόλο ποὺ ἀναλογεῖ στὸ ἱστορικότερο ἔθνος τοῦ κόσμου ἤ θὰ γίνουμε οἱ σύγχρονοι Μοϊκανοί.

Πρέπει νὰ ἀδράξουμε Τώρα τὴν Μεγάλη Εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνει ἁπλόχερα ἡ φύση. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ μιμηθεῖ τὸ ἐπιτυχημένο παράδειγμα τῆς Κύπρου. Πρέπει νὰ προχωρήσει ἀμέσως στὴν ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΟΖ καὶ ἐκμετάλλευση τῶν θαλασσίων οἰκοπέδων μὲ ἐθνικὰ ἐπωφελεῖς συμβάσεις μὲ τοὺς μεγάλους πετρελαϊκοὺς κολοσσος τῆς Δύσης, ὅπως ἀκριβῶς ἔχει κάνει ἡ Κύπρος, ποὺ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐσόδων πηγαίνει στὸ κυπριακὸ κράτος.

Ταυτόχρονα, πρέπει νὰ θωρακίσουμε τὴν θέση μας ἀπέναντι στὴν Τουρκία. Ἡ γεωοικονομικὴ ἀναδιάταξη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου βάζει ὁριστικὰ τὴν Τουρκία στὸ περιθώριο. Ἡ Τουρκία δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψει στὸν ἑαυτό της νὰ ἡττηθεῖ ἱστορικὰ χωρὶς μάχη. Θὰ κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθει στὴν γεωπολιτικὴ καὶ γεωοικονομική της ὑποβάθμιση προβάλλοντας δυναμικὰ τὶς διεκδικήσεις της στὸ Αἰγαῖο, ἐκμεταλλευόμενη τὸν Γραικυλισμὸ τοῦ ἐγχώριου ἑλλαδικοῦ Κατεστημένου τῶν Πουλημένων Πολιτικάντηδων, τῆς Λοῦμπεν Πλουτοκρατίας καὶ τῆς Ἐθνομηδενιστικῆς Διανόησης. Τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ τὶς πρωτοπόρες δυνάμεις τῆς Ἐθνικῆς Ἀφύπνισης.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ υἱοθετήσει μία αὐστηρὴ στάση ἔναντι τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας. Πρέπει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΑΚΕΡΑΙΗ ΤΗΝ ΑΟΖ. Καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι προετοιμασμένη γιὰ νὰ ἀπαντήσει σθεναρὰ σὲ τυχὸν θερμὸ ἐπεισόδιο προασπίζοντας κάθε σπιθαμὴ ἑλληνικῆς γῆς. Τὸ βλέμμα μας πρέπει νὰ βρίσκεται στὰ νησιά-μας, στὴν Θράκη-μας καὶ εἰδικὰ στὸ Καστελόριζο. Ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε ἄλλο «γκριζάρισμα» τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ πρέπει νὰ προχωρήσουμε στὴν ἀνακήρυξη τῶν 12 ναυτικῶν μιλιῶν. Γιὰ νὰ διασφαλίσουμε τὴν ἐθνικὰ ἐπωφελ εἰρήνη πρέπει νὰ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ.

Ὁ πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία ἀργὰ ἤ γρήγορα εἶναι μία ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ποὺ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν πάγια Τουρκικὴ Ἐπιθετικότητα. Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλή μας θέληση γιὰ εἰρήνη ἀλλὰ ἀπὸ τὶς μόνιμες κατακτητικὲς βλέψεις τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ ἄν δὲν πραγματοποιήσει τὰ μεγαλοϊδεατικά της ὄνειρα. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ τῆς κόψουμε τὸν βῆχα. Ἡ Τουρκία ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι θρασύδειλη. Χτυπάει πάντοτε ἄν εἶναι σίγουρη γιὰ τὴν νίκη. Χτυπάει ὅταν θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὸ ναδὶρ τῆς ἀδυναμίας της. Καὶ γι’ αὐτὸ χτυπάει ὅταν ἀναμένει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν θέλει θὰ πολεμήσει. Ἔτσι κατελήφθη τὸ 1/3 τῆς Κύπρου. Ἔτσι γκριζαρίστηκαν τὰ Ἴμια.

Σήμερα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ τοὺς Τούρκους νὰ πιέσουν τὴν Ἑλλάδα. Γιατὶ ξέρουν ὅτι βρίσκεται σὲ οἰκονομικὴ κατάρρευση. Γιατὶ ξέρουν ὅτι κυβερνᾶται ἀπὸ ἕνα Κατεστημένο Γραικύλων καὶ Ἐθνομηδενιστῶν. Γιατὶ ἔχουν δεῖ τὴν Προδοσία στὸ Μακεδονικό, τὴν ἐνδοτικότητα ἀπέναντι στὴν Ἀλβανία καὶ τὴν ἀνοχὴ στὶς ἔξαλλες τουρκικὲς μηχανορραφίες στὴν Δυτικὴ Θράκη. Τώρα εἴμαστε μπόσικοι γιὰ τοὺς Τούρκους!

Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε στὸ ἐγχώριο Κατεστημένο νὰ ὁλοκληρώσει τὸ καταστροφικό του ἔργο ἀπέναντι στὸν Ἑλληνισμό παραδίδοντας τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ σὲ συνεκμετάλλευση μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς στρατηγικῆς σημασίας ΑΟΖ τοῦ Καστελόριζου. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ κόψουμε ἀπὸ τὴν ρίζα τὸ τουρκικὸ χέρι ποὺ θὰ ἁπλωθεῖ πάνω σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος. Ἡ νίκη σὲ ἕναν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀποφασιστικὸ πλῆγμα, θὰ κριθεῖ σὲ ἐπίπεδο κεραυνοβόλου πολέμου. (βλ. σὲ παρακάτω δημοσίευμα: «Τὰ τέσσερα βήματα ἑνὸς ἐλληνοτουρκικοῦ πολέμου»).

Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πολιτισμός. Εἶναι δημιούργημα τῶν προγόνων μας καὶ ἀποτελεῖ ἕνα δώρο πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτὸ ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του παγκόσμιος καὶ ὄχι ἐθνικιστικός.

ΟΜΩΣ, ἄν πρόκειται γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ἁπλῶς ἐθνικιστές ἀλλὰ ΣΩΒΙΝΙΣΤΕΣ. Πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ὑπαραμυνθοῦμε γιὰ τὴν ὕπαρξή μας μὲ κάθε μέσο, ἀμυντικὸ ἤ ἐπιθετικό. Ἔχουμε κάθε δικαίωμα νὰ ζήσουμε! Ὅταν διακυβεύονται τὰ δίκαια καὶ ἡ ἐπιβίωσή μας Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΑΘΙ!

Ἡ ἐθνικὴ κατρακύλα ἀπὸ τὸ ‘22 μέχρι τὸ ‘74, καὶ σήμερα τὸ 2019 μὲ τὴν Κατάπτυστη καὶ Προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, πρέπει νὰ λάβει τέλος!

Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχόμαστε νὰ εἴμαστε οἱ ξεφτιλισμένοι τῆς Εὐρώπης, τὰ πιόνια τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τὰ κορόϊδα τῶν Σκοπιανῶν, τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν Τούρκων.

Ὅσο περισσότερο ὑποχωροῦμε τόσο περισσότερο ἀνοίγει ἡ ὄρεξη τῶν Εὐρωκρατῶν καὶ τῶν Βαλκάνιων Γειτόνων. Οἱ Ἀμερικάνοι ἐνδιαφέρονται μονάχα γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν στρατιωτικῶν τους βάσεων καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ἑταιρειῶν τους. Τόσο καιρὸ παριστάνουν τοὺς φίλους ἐκ τοῦ μακρόθεν ἀφήνοντας τὴν Γερμανία νὰ κάνει τὴν βρώμικη δουλειά. Σὲ ἕνα ἑλληνοτουρκικὸ θερμὸ ἐπεισόδιο πρέπει νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ὅπως τὸ ἔκαναν στὴν Κύπρο τὸ ‘74 καὶ στὰ Ἴμια τὸ 1996.

Ἀσφαλῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ ὅλον τὸν κόσμο, εἰδικὰ στὴν ἄθλια κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει ὅμως νὰ κινηθοῦμε γρήγορα καὶ ἀποφασιστικ ξέροντας ὅτι μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νὰ φροντίσουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Σὲ αὐτὸ ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση. Μία χώρα ποὺ ἔχασε πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια τὴν αὐτοκρατορία της, ξεκίνησε ἀπὸ ἕνα τριτοκοσμικὸ κράτος, ἀναδείχθηκε σὲ περιφερειακὴ δύναμη καὶ σήμερα εἶναι μέλος τοῦ G 20, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι σήμερα ὁ καρπαζοεισπράκτορας καὶ ὁ παρίας τῆς Εὐρώπης. Τὸ μυστικὸ τῆς Τουρκίας βρίσκεται στὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ἀξιοποιεῖ τὶς συμμαχίες της πρὸς ὄφελός της καὶ στὸ ὅτι δὲν γίνεται δοῦλος ἀλλὰ συνεταίρος τῶν συμμάχων της ἀπαιτῶντας κάθε φορὰ τὸ μερίδιό της καὶ ἐπιδεικνύοντας τὴν αὐτονομία της ὅταν θεωρεῖ ὅτι θίγονται τὰ ἐθνικά της συμφέροντα.

Στὴν διεθνῆ κονίστρα ἐπικρατεῖ πάντα ὁ πιὸ ἀποφασισμένος. Δὲν ὑπάρχει ἔλεος γιὰ τοὺς ἀδύνατους, πέρα ἀπὸ τὰ παραμύθια περὶ «διεθνοῦς δικαίου» καὶ «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων». Γιὰ νὰ ἐπιβιώσεις σὲ αὐτὴν τὴν παγκόσμια ζούγκλα πρέπει νὰ σὲ σέβονται οἱ σύμμαχοι καὶ νὰ σὲ φοβοῦνται οἱ ἐχθροί. Ὅμως, ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Τραγωδία, ἡ Ἑλλάδα κατάντησε τὸ ὑποχείριο τῶν συμμάχων της καὶ ὁ ἀγαθοβιόλης τῶν ἐχθρῶν της.

Τὸ Μεταπολιτευτικὸ Καθεστὼς εἶναι ἕνα καθεστς χωρὶς ἱστορικὴ καὶ ἠθικὴ νομιμοποίηση γιατὶ θεμελιώθηκε πάνω στὴν Ἐθνικὴ Τραγωδία τῆς Κύπρου. Εἶναι ἕνα καθεστς ποὺ στηρίχθηκε στὸν οἰκονομικὸ παρασιτισμό, στὸ σάπιο πελατειακὸ σύστημα, στὴν μαζικὴ διαφθορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν συστηματικὴ καταπολέμηση τῆς ἀξιοκρατίας καὶ στὴν σταδιακὴ ἐπιβολὴ τῆς Δικτατορίας τῶν Χειρίστων σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς. Εἶναι τὸ καθεστς ποὺ ἀφοῦ μετέτρεψε προηγουμένως τὴν Ἑλλάδα σὲ Παράσιτο τῆς Δύσης τὴν ὁδήγησε στὴν πάσης φύσεως Χρεωκοπία καὶ στὴν μετατροπή της σὲ μία σύγχρονη Τριτοκοσμικὴ Ἀποικία. Σήμερα ἔχουμε φθάσει στὸ σημεῖο νὰ ἀπειλούμαστε μὲ ἄμεσο ἐθνικὸ ἀκρωτηριασμὸ ἀπὸ τοὺς γείτονές μας. Ἄν ἐξακολουθοῦμε νὰ ἐπιδεικνύουμε τὴν ἐνδοτικότητά μας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, τότε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ ὁμολογημένοι ἐχθροὶ καὶ ἄσπονδοι φίλοι θὰ μᾶς κατασπαράξουν ἄν ἐξακολουθοῦμε νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας καὶ νὰ ὀνομάζουμε τὴν δουλικότητά μας «ρεαλιστικὴ καὶ ὑπεύθυνη στάση».

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει ἐπειγόντως νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν σημερινὴ ξενόδουλη κοινοβουλευτικὴ ὀλιγαρχία, νὰ ἀποτινάζει τὸ καθεστς τῆς νεοαποικιακῆς τυραννίας, νὰ ἀνατρέψει τὸ σάπιο καθεστς τῆς χειριστοκρατίας καὶ νὰ μετατραπεῖ σὲ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ἀναδεικνύοντας κυβερνήτες ποὺ ἐνεργοῦν μὲ ἀποκλειστικὸ γνώμονα τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, προωθώντας τοὺς ἄξιους καὶ τοὺς ἐργατικοὺς σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς πολιτικς, κοινωνικς, οἰκονομικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς καὶ διαμορφώνοντας μέσω μιᾶς πραγματικὰ ἐθνικῆς παιδείας ὑπεύθυνους πολίτες.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ