ΚΙ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ; ΔΟΚΙΜΙΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΙ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ; ΔΟΚΙΜΙΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Δραγούμης

«Ἄν ὁ πολιτικὸς καὶ διανοούμενος Ἴων Δραγοῦμης δὲν φοροῦσε τὴν ὥρα ποὺ τὸν συνελάμβαναν οἱ Γυπαραῖοι στοὺς Ἀμπελόκηπους, μπροστὰ ἀπὸ τὴ βίλα Θῶν, ὅπου ἦταν τὸ στρατηγεῖο τους, ἕνα λινὸ ἄσπρο κοστούμι τύπου σαντακρούτα ὁ λοχίας μπορεῖ καὶ τὸν εἶχε λυπηθεῖ! Λίγο τὸ λινὸ κοστούμι, ποὺ μόνο ἕνας εὔπορος καὶ καλοζωισμένος μποροῦσε νὰ ἔχει τότε, λίγο τὸ αὐστηρὸ καὶ ἀγέρωχο ὕφος τοῦ Δραγοῦμη, ποὺ δὲν ἐννοοῦσε νὰ δείξει φόβο ἤ νὰ πεῖ ἕναν λόγο παράκλησης ἤ ἱκεσίας, ἀνοίχτηκε μιὰ ψυχολογικὴ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὸν κρατούμενο καὶ στὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀποσπάσματος ποὺ εἶχε τὴν ἐντολὴ νὰ τὸν μεταφέρει «πρὸς τὰ κάτω». Ἡ ἐντολὴ ποὺ εἶχε ὁ λοχίας ἦταν νὰ τὸν παραδώσει στὸ Φρουραρχεῖο. Αὐτό. Καὶ ὡς ἐκλεκτὸς καὶ ἔμπιστος ὑπαξιωματικὸς τῆς ἐπίλεκτης ἐκείνης μονάδας τῶν Γυπαραῖων, τῆς εἰδικῆς σωματοφυλακῆς τοῦ Βενιζέλου μὲ τὶς θαλασσὶ στολές, ὁ προορισμὸς του ἦταν νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν ἀποστολή του ἐκείνη, ἀποστολὴ ρουτίνας ἄλλωστε».
Ἡ συνέχεια στὸ δοκίμιο.

https://www.scribd.com/document/428254991/%CE%9A%CE%99-%CE%91%CE%9D-%CE%96%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%95-%CE%9F-%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9C%CE%99%CE%9F-%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3