ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973: ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ, ΝΑ Σ’ ΕΙΧΑ ΠΡΩΤΑ!

Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, 14-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973

ΧΟΥΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

 

«Ποιός μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι, ἂν δὲν εἶχαν γίνει τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, πιθανότατα δὲν θὰ εἴχαμε χάσει τὴν Κύπρο. Δηλαδὴ δὲν ἦταν στὶς προθέσεις βεβαίως τῶν ἐπαναστατημένων νὰ χαθεῖ ἡ Κύπρος, ἀλλὰ ὑπῆρξε τέτοια ροὴ στὴν ἐκμετάλλευση διότι ἐμεῖς δὲν ρίξαμε τὸν Παπαδόπουλο. Φέραμε τὸν Ἰωαννίδη, πάντως. Καὶ ὁ Ἰωαννίδης δὲν ἔπεσε μόνος του, ἔπεσε λόγω τῶν γεγονότων τῆς Κύπρου. Ἄρα λοιπὸν ἕνα αὐθόρμητο κίνημα μετετράπη σὲ ἕναν μοχλὸ ἐναντίον τῆς πατρίδος. Γιατὶ δὲν εἶχε τὶς ἰδιότητες πού πρέπει νὰ ‘χεις ὅταν προχωρᾶς, ὅταν πᾶς νὰ κάνεις μία σύγκρουση. Δὲν ἔχω καμία διάθεση αποδόμησης τῆς ἐξέγερσης, ἁπλὰ θέλω νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια».

 

Κυριάκος Σταμέλος, ἀναπληρωτικὸ μέλος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πολυτεχνείου τὸ 1973, ἐμβληματικὴ μορφὴ τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ ἀγῶνα

 

ἀπόσπασμα συνεντεύξεως στὴν ἐφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία», 3 Δεκεμβρίου 2017 (διαβάστε την ὁλόκληρη στὴν παρακάτω σχετικὴ ἀνάρτηση), οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ)