Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΣΠΙΘΕΣ!

λογοκρισία

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ἀπαράδεκτα πράγματα!

 

ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἄς πρωτοτυπήσουμε. Ἄς παραθέσουμε μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα δίχως νὰ μεσολαβοῦν κρίσεις ἀνάμεσα στὶς προτάσεις.
Μόνο ἡ ψυχρὴ παράθεση δεδομένων θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα. Τὰ συμπεράσματα δὲν χρειάζεται νὰ γραφτοῦν. Θὰ προκύψουν ἀπὸ τὰ δεδομένα.
Δεδομένο 1ο: Ὑπάρχει νόμος πού ἀπαγορεύει τὴν παράνομη εἴσοδο στὴ χώρα ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεται.
Δεδομένο 2ο: Σχεδὸν ὅλοι ὅσοι περνοῦν τὰ σύνορα χωρὶς ἄδεια ὑποβάλλουν αἴτημα χορήγησης ἀσύλου, τὸ ὁποῖο ἐξετάζεται.
Δεδομένο 3ο: Στὰ τόσα ἑκατομμύρια ξένων πού ἔχουν περάσει ἀπὸ ἐδῶ μόνο σὲ ἕναν ἔπρεπε νὰ τοῦ δοθεῖ αὐτοστιγμεῖ ἄσυλο καὶ κάθε προστασία ποὺ ἁρμόζει σὲ πρόσφυγα: στὸν Κοῦρδο Ἀμπντουλὰχ Ὀτσαλάν. Ἡ κυβέρνηση Σημίτη, ἀντὶ νὰ τοῦ δώσει ἄσυλο, τὸν ἔδωσε πακέτο στοὺς Τούρκους.
Δεδομένο 4ο: Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν εἰσερχομένων εἶναι ἰσλαμιστές.
Δεδομένο 5ο: Τὸ Ἰσλὰμ δὲν εἶναι μόνο θρησκεία ἀλλὰ ἀποτελεῖ, γιὰ τοὺς πιστούς, καὶ ἐθνότητα!
Δεδομένο 6ο: Τὸ 2021 θὰ γιορτάσουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ ὁποία ἦταν ἐθνικοθρησκευτική.
Δεδομένο 7ο: Οἱ κυβερνήσεις πού «χειρίζονται» τὸ ζήτημα ἀδειάζουν τὰ νησιά, ὅποτε γεμίζουν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς ἐποίκους, τοὺς προωθοῦν στὴν ἐνδοχώρα καὶ ἔτσι δημιουργεῖται νέος χῶρος γιὰ νὰ ἔρθουν κι ἄλλοι ἔποικοι καὶ αὐτοὶ ἔρχονται! Καὶ στὴ συνέχεια οἱ κυβερνήσεις ξανααδειάζουν τὰ νησιά, ὅποτε αὐτὰ ξαναγεμίζουν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς ἐποίκους, τοὺς ξαναπροωθοῦν στὴν ἐνδοχώρα καὶ ἔτσι δημιουργεῖται πάλι νέος χῶρος γιὰ νὰ ἔρθουν κι ἄλλοι ἔποικοι. Καὶ αὐτοὶ ἔρχονται καὶ φτοῦ κι ἀπ’ τὴν ἀρχὴ.
Δεδομένο 8ο: Οἱ κυβερνήσεις ἰσχυρίζονται ὅτι προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν εἴσοδο τῶν ἰσλαμιστῶν ἐποίκων τὴν ἴδια στιγμὴ πού μόλις αὐτοὶ περνοῦν τὰ σύνορα λαμβάνουν μετρητά, δωρεὰν στέγη, τροφὴ περίθαλψη καὶ ἐπιδόματα.
Δεδομένο 9ο: Οἱ Ἕλληνες ἄστεγοι δὲν προωθοῦνται σὲ δωρεὰν οἰκίες.
Δεδομένο 10ο: Τὰ συσσίτια μόνο γιὰ Ἕλληνες ἦταν παράνομα, ἀλλὰ τὰ συσσίτια μόνο γιὰ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἐποίκους εἶναι νόμιμα.
Δεδομένο 11ο: Ὅταν γίνει ἡ σύγκρουση μὲ τὴν Τουρκία, σὲ πολὺ λίγους ὑπάρχει ἡ ἀπορία τὶ θὰ πράξουν οἱ ἀναρίθμητοι ἰσλαμιστὲς πού βρίσκονται εδώ!…
Δεδομένο 12ο: Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα ἐκτελοῦν μεταφορὲς ἐποίκων ἀπὸ τὰ νησιὰ στὴν ἐνδοχώρα.
Δεδομένο 13ο: Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς παραχωρεῖ στρατόπεδα γιὰ τὴ στέγαση τῶν ἰσλαμιστῶν ἐποίκων καὶ ἀναθέτει σὲ τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ στὸ καθῆκον τῆς παντὶ τρόπω ἐπιμελητείας αὐτῶν τῶν ἐγκαταστάσεων.
Δεδομένο 14ο: Οἱ Ἕλληνες δὲν πληρώνουν μὲ τὴ φορολογία τους τὴ λειτουργία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας γιὰ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὶς μεταφορές, τὴ στέγαση καὶ τὴ σίτιση ὅσων εἰσέρχονται παρανόμως στὴ χώρα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξασφαλίζουν τὴν ἐλευθερία, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν.
Δεδομένο 15ο: Οἱ ἔχοντες τὴν πολιτικὴ ἐξουσία δὲν ξεκινοῦν τὶς τοποθετήσεις γιὰ τὴν ἐποικιστικὴ ἀπειλὴ ποὺ δεχόμαστε μιλώντας γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, ἀλλὰ θέτουν ὡς πρῶτο τους μέλημα τὴν εὐζωία ὅσων εἰσέρχονται ἐτσιθελικὰ στὴν ἐπικράτεια.
Δεδομένο 16ο: Ὁποιοσδήποτε δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἐγκατάσταση ἀλλοδαπῶν καὶ ἀλλοθρήσκων στὴν περιοχή του καὶ ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς διατήρησης τῆς πολιτισμικῆς, θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἑλλάδος χαρακτηρίζεται «ἀκραῖος», «φασίστας» καὶ «μισαλλόδοξος» σχεδὸν ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν δυνάμεων.
Δεδομένο 17ο: Ἐνῶ τὰ λεφτὰ εἴθισται νὰ μὴν ὑπάρχουν γιὰ τοὺς Ἕλληνες -ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ στοιχειώδη-, αὐτὰ βρίσκονται ἀμέσως, καὶ μάλιστα ἄφθονα, ὅταν πρόκειται γιὰ τὶς μάζες τῶν ἰσλαμιστῶν πού θὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς εὐλογίες τῆς κυβέρνησης.
Δεδομένο 18ο: Γιὰ τὸ Ἰσλὰμ ὑπάρχει ἀπεριόριστος σεβασμὸς ἀπὸ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο. Ἀκόμη καὶ τὸ (σ.σ. ἀνόητο καὶ ἄστοχο) ψήσιμο χοιρινοῦ κρέατος κοντὰ σὲ καταυλισμοὺς μουσουλμάνων ἐποίκων χαρακτηρίζεται «ἀπανθρωπιά», «βαρβαρότητα» καὶ «βαναυσότητα». Τὰ τσιμπούσια τῶν ἄθεων τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ δίπλα στοὺς Ἐπιταφίους καὶ ἡ χρήση εἰκόνων ἁγίων σὲ εσώρουχα ὁμοφυλοφίλων στὰ γκέϊ παρέϊντ τούς φαίνονται φυσιολογικὰ καὶ θεμιτοὶ «ἀκτιβισμοί».
Δεδομένο 19ο: Σχεδὸν ποτὲ δὲν γίνεται δημόσια συζήτηση γιὰ τὸ θέμα μὲ βάση τὰ δεδομένα, ἀλλὰ μόνο μὲ βάση τὰ συναισθήματα.
Δεδομένο 20ό: Ὁ συναισθηματισμὸς στὴν πολιτικὴ εἶναι ὁ φερετζὲς τῶν ψευτῶν.
Δεδομένο 21ο: Ἡ ἐλευθερία ποτὲ δὲν χαρίστηκε σὲ ἕναν λαό. Εἶναι ἀγαθὸ πού κατακτιέται μὲ ἀγῶνες.
Δεδομένο 22ο: Τὰ πολιτεύματα εἶναι ἀνθρώπινα δημιουργήματα καὶ γι’ αὐτὸ εὔθραυστα καὶ ἐφήμερα. Ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατία, ὅπως κάθε δημοκρατία, μπορεῖ νὰ αὐτοκαταλυθεῖ. Ὅταν ἀλλάξει ἡ πληθυσμιακὴ ἰσορροπία, ἡ νέα πλειοψηφία, ἂν πιστεύει στὴν ἀπολυταρχία, ὅπως οἱ ἰσλαμιστές, μπορεῖ ἀνὰ πάσα στιγμὴ νὰ ἀφαιρέσει τὰ δικαιώματα τῆς μειοψηφίας.
Δεδομένο 23ο: Ὁ ἀριθμὸς τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων μειώνεται, ὅπως συμβαίνει καὶ στὶς περισσότερες χῶρες πού ὑπάγονται στὸν λεγόμενο Δυτικὸ Κόσμο.
Δεδομένο 24ο: Ὁ ρυθμὸς τῶν γεννήσεων καὶ στὴν Ἀσία καὶ στὴν Ἀφρικὴ βαίνει αὐξανόμενος.
Δεδομένο 25ο: Εἶναι μαθηματικὰ βέβαιο ὅτι ὅταν δημιουργηθεῖ στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια μία ἰσλαμικὴ πλειοψηφία ἤ ἔστω μία κραταιὰ ἰσλαμικὴ μειοψηφία, θὰ διεκδικήσει ἄμεσα καὶ ἀνυποχώρητα τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου. Ἄν δὲν τὸ κάνει, θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὰ παγκόσμια χρονικὰ πού ἕνα ἰσχυρὸ ἰσλαμικὸ ὑποκείμενο θὰ ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ δικαίωμα ποὺ τοῦ δίνει ἡ ἰσχύς του νὰ διαμορφώσει τὸν συλλογικὸ βίο κατὰ τὰ παραδοσιακὰ πρότυπά του.
Δεδομένο 26ο: Εἰδικὰ ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη μία περαιτέρω ἀποδυνάμωση μέσω τῆς ἄτυπης, ἀλλὰ οὐσιαστικῆς ἀπέλασης περίπου 1.000.000 Ἑλλήνων, ποὺ ξενιτεύτηκαν γιὰ νὰ βροῦν μεροκάματο.
Δεδομένο 27ο: Ἐνῶ ὁ ντόπιος πληθυσμὸς ἀδυνατεῖ νὰ βρεῖ ἀξιοπρεπῆ ἐργασία, ἡ πολιτικὴ τάξη εὐλογεῖ τὴ λαθρομετανάστευση καὶ τὴ μελλοντικὴ ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ, ἰσχυριζόμενη ὅτι ἔτσι θὰ τονωθεῖ ἡ οἰκονομία.
Δεδομένο 28ο: Βάσει τῆς προαναφερθείσας λογικῆς, οἱ Ἕλληνες ποὺ εἶχαν ρίζες ἐδῶ, οἰκογένειες, περιουσία καὶ μεγάλους συναισθηματικούς, ἠθικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμοὺς περίσσευαν στὴν οἰκονομία καὶ τῆς προκαλοῦσαν πρόβλημα, ἐνῶ οἱ πληθυσμοὶ πού ἐποικίζουν τὴ χώρα καὶ εἶναι ἀλλογενεῖς, ἀλλόθρησκοι καὶ πλήρως ἄσχετοι μὲ τὸ συλλογικὸ πολιτισμικὸ οἰκοδόμημα θὰ ὠφελήσουν τὴν οἰκονομία καὶ θὰ τονώσουν τὴν ἀγορά.
Δεδομένο 29ο: Οἱ ἰσλαμιστὲς ἔποικοι, πού θὰ «τονώσουν» τὴν οἰκονομία καὶ θὰ «σώσουν» τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, διακρίνονται γιὰ τὴν κατανάλωση τῶν ἤδη ὑπαρχόντων πόρων τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι γιὰ τὴ δημιουργία νέου κεφαλαίου ἤ γιὰ οἰκονομικὲς τοποθετήσεις καὶ καινούργιες ἐπενδυτικὲς προσπάθειες, πού δημιουργοῦν θέσεις ἐργασίας.
Αὐτὰ τὰ λίγα γιὰ ἀρχὴ.
Παναγιώτης Λιάκος
Πηγή: https://akromolio.gr
Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ).

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΟΥΑΡ ΜΠΑΚΡΙ «ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ» ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ ΜΟΥ;

Ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐν Ἑλλάδι Σύρων τσουγκρίζει τὴν μπύρα του μὲ τοὺς διοργανωτὲς τοῦ «ρατσιστικοῦ μπάρμπεκιου» καὶ καταγγέλλει τὴν ὑπηρεσία ἀσύλου ὅτι δὲν δίνει χαρτιὰ στοὺς Σύρους γιὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Ἀπαράδεκτα πράγματα!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ VOX ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ!

1. Ἀπέλαση τῶν παρανόμων μεταναστῶν στὶς χῶρες προελεύσεώς τους.
2. Ἀπέλαση τῶν μεταναστῶν ποὺ διαμένουν νομίμως στὸ ἱσπανικὸ ἔδαφος ἀλλά ἔχουν ὑποπέσει ἐπανειλημμένως στὴν διάπραξη πλημμελημάτων ἤ ἔχουν διαπράξει κακούργημα.
3. Ἀναθεώρηση τῶν ἀξιοποίνων πράξεων (καὶ αὐστηροποίηση τῶν ποινῶν) γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν μαφιῶν λαθροδιακινητῶν καθὼς καὶ ὅσων συνεργάζονται μαζί τους -εἴτε πρόκειται γιὰ ΜΚΟ, ἑταιρεῖες ἤ ἰδιῶτες.
4. Ὅποιος μετανάστης εἰσέρχεται παρανόμως στὴν Ἱσπανία δὲν θὰ μπορεῖ ἐφ’ ὅρου ζωῆς νὰ νομιμοποιηθεῖ καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ λάβει ὁποιαδήποτε εἴδους βοήθεια ἀπὸ τὸ κράτος.
5. Δραστικὴ πάταξη τῶν μαφιῶν ποὺ νέμονται τὸ πλανόδιο ἐμπόριο -ὄχι μονάχα τῶν πωλητῶν ἀλλὰ ἐπίσης τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς διακινήσεως.
6. Κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῆς μονίμου διαμονῆς ὡς μορφὴ ρυθμίσεως τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως. Κατάργηση τῶν συνοπτικῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἱσπανικῆς ὑπηκοότητας.
7. Ἄνοδος τοῦ ἀπαιτουμένου ἐπιπέδου γλωσσομάθειας, φορολογικῶν ὑποχρεώσεων καὶ ἐνσωμάτωσης γιὰ τὴν ἀπόκτηση ὑπηκοότητος. Ἀφαίρεση τῆς ἀποκτηθείσης ὑπηκοότητος σὲ περίπτωση διαπράξεως ἐνεργειῶν κατὰ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας καὶ ἀνεξαρτησίας.
8. Παροχὴ βοηθείας στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν κι αὐτὲς θύματα τῆς ἐμπορίας προσώπων, ἡ ὁποία ἀποδυναμώνει τὰ ἔθνη ἐξάγοντας τοὺς ἀνθρωπίνους καὶ οἰκονομικούς τους πόρους γιὰ νὰ ἐφοδιάζουν μὲ δούλους τὴν Εὐρώπη. Εὐνοϊκὴ μεταχείριση ὡς πρὸς τὴν παροχὴ ἀναπτυξιακῆς βοηθείας στὶς χῶρες ποὺ δέχονται τὸν ἐπαναπατρισμό λαθρομεταναστῶν καὶ μεταναστῶν ποὺ ἔχουν καταδικασθεῖ γιὰ τὴν διάπραξη ἐγκλημάτων.
9. Ἡ μετανάστευση θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται βάσει τῶν ἀναγκῶν τῆς ἱσπανικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς δυνατότητας ἐνσωματώσεως τοῦ μετανάστη. Θὰ πρέπει νὰ καθιερωθοῦν εὐνοϊκὲς ποσοστώσεις γιὰ ἱσπανόφωνες ἐθνικότητες καὶ ἐθνικότητες ποὺ ἔχουν δεσμοὺς φιλίας καὶ πολιτισμοῦ μὲ τὴν Ἱσπανία.

 

ΥΓ: Ποιός κανονικὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ διαφωνήσει;

 

ΟΥΤΕ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ «ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ»

ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ!

1=1

 

ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΞΥΠΝΑΝΕ

ΕΜΕΙΣ;

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Ἡ εἰσαγωγὴ παγκόσμιων καὶ ἀνεξέλεγκτων πλέον οἰκολογικῶν ἀντιξοοτήτων ἤ καταστροφῶν δὲν μπορεῖ βέβαια νὰ ἐμποδισθεῖ, ὅμως ἡ εἰσαγωγὴ ἀφόρητων δημογραφικῶν ἐπιβαρύνσεων ἀποτελεῖ τουλάχιστον ἐν μέρει ὑπόθεση πολιτικῆς βούλησης, ἐκτὸς ἐὰν ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἐπιβάρυνση ἔχει καταποντίσει τὴν πολιτικὴ βούληση. Μπορεῖ κανεὶς, μὲ συγχωρητέα ἀνθρωπιστικὴ ἀφέλεια, νὰ ὑποτιμᾶ τὴ σημασία τοῦ δημογραφικοῦ παράγοντα ἤ, ἀπορροφημένος ἀπὸ ὑψηλοὺς στοχασμούς, ἁπλῶς νὰ τὸν παραβλέπει. Ὅποιος ὅμως ἀνοιχτὰ καὶ σοβαρὰ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ μετανάστευση 30 ἤ 40 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων στὴ σημερινὴ Γαλλία ἤ Γερμανία δὲν θὰ προκαλοῦσε ἀνομικὰ φαινόμενα, αὐτὸς εἶναι -δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἐκφράσω διαφορετικά- ἠλίθιος. Ἐδῶ καθοριστικὴ εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἡ ποσότητα, καὶ ὁ προσδιορισμὸς αὐτῆς τῆς ποσότητας εἶναι ὑπόθεση τῆς κυρίαρχης πολιτικῆς κρίσης. Μία τέτοια κρίση δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸν «ρατσισμό», ἐδῶ δηλαδὴ δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὸ φυλετικὸ καὶ πολιτισμικὸ ποιὸν τῶν μεταναστῶν -ἐφ’ ὅσον μάλιστα τὰ ἀνομικὰ φαινόμενα θὰ ἐμφανίζονταν ἐξ ἴσου ἀκόμα κι ἄν κανεὶς θεωροῦσε τοὺς μετανάστες ὡς φυλετικὰ καὶ πολιτισμικὰ ἰσότιμος ἤ καὶ ἀνώτερους. Ἡ δημογραφία ἔχει ἤδη ποσότητα τὴ λογική της καὶ προκαλεῖ ἐντελῶς ἰδιαίτερες δράσεις καὶ ἀντιδράσεις. Στὰ ἤρεμα καὶ ἀβλαβῆ σπουδαστήρια, ὅπου συναντῶνται οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ἠθικοῦ οἰκουμενισμοῦ, μπορεῖ κανεὶς μὲ κάθε ἄνεση νὰ αἰσθάνεται ὡς ὑπερεθνικὸς ἀμιγὴς ἄνθρωπος μεταξὺ ὑπερεθνικῶν ἀμιγῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἤδη μέσα στὸν συνωστισμὸ ἑνὸς συγκοινωνιακοῦ μέσου χάνει τὴ διάθεση νὰ ἑρμηνεύσει τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω του καὶ πάνω του λέγοντας ὅτι συμμετέχει ἁπλῶς σὲ μιὰ συγκέντρωση ἀνθρώπων ἴσης ἠθικῆς περιωπῆς καὶ ἀξιοπρέπειας. Μιάν τέτοια περίπου ἀσφυκτικὴ κατάσταση τὴν καθιστᾶ ἀνεκτὴ μόνο καὶ μόνο ἡ βεβαιότητα πὼς εἶναι χρονικὰ περιορισμένη, καὶ εὔκολα μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε τί θὰ συνέβαινε, ἄν ἡ βεβαιότητα τούτη δὲν ὑπῆρχε πιὰ καὶ ἄν ἡ συνεχὴς καὶ μεγάλη πληθυσμιακὴ πυκνότητα συμβάδιζε μὲ μαζικὴ ἐξαθλίωση ἐξ αἰτίας τοῦ ἐντεινόμενου παγκόσμιου οἰκονομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ.
Παναγιώτης Κονδύλης, Ἀπὸ τὸν 20ὸ στὸν 21ο αἰῶνα, σ. 123-124, ἐκδόσεις «Θεμέλιο», Ἀθήνα, 1998